Féile 2022

Fáilte Uí Cheallaigh romhaibh go Féile Lios Póil 2022!

 Seo an 43ú Féile as a chéile againn, a bhuíochas do na coistí a d’eagraigh le dúthracht síos tríd na blianta! Cé go mbeidh clár iomlán aríst againn d’Fhéile 2022, beidh béim mhór i gcónaí ar shábháilteacht, mar faraoir, COVID linn i gcónaí.

 

Tá Coiste Pobail/Féile Lios Póil fé chomaoin ag gach éinne a ghlacann páirt is a thugann tacaíocht in aon tslí don bhFéile.

 

Tá alán imeachtaí againn don Óige, ina measc, Feis Rince, Cluichí agus Ceolchoirm na nÓg cois Chaisleán ar an nDomhnach; Cluichí Oilimpeacha, Comórtas Bréagfheistis is Picnic na mBéar; agus Súgradh is Spraoi le ‘Teanga Tí’ ar Thráigh Bhéal na gCloch na Min Airde ar an Mháirt.

 

Tá an-áthas orainn go mbeadh Taispeántas na gCaorach ar ais d’Fhéile 2022; agus, gan dabht, ceol is ól i nGarraí chomh maith!

 

Ar deireadh, táimid muiníneach go mbainfidh gach duine a bheidh páirteach linn sult as clár imeachtaí na Féile i gcomhluadar cairdiúil ár muintire i Lios Póil.

 

Bainíg taitneamh as an bhFéile agus FAN SLÁN!

 

Bookings for specific events can be made using the dropdown menu below

 

Events are organsied by day below

8.00 i.n.

Bernard Casey (Ticket only event)

Tigh Tábhairne Uí Shúilleabháin, Garraí na dTor

 

7.30 i.n.

 

 

 

Oscailt Oifigiúil ar Fhéile 2022 (Halla John L.) 

·       Gearrscannán / Short Local Film: The Naval History of Patrick Kennedy (1877-1909) and Tom Crean (1877-1938) cruthaithe ag Risteard Mac Eoin agus Michael Dorgan.

·       Guthanna ón nGort / Voices from the Fields: Corca Dhuibhne Inbhuanaithe – fuinneamh inbhuanaithe agus caomhnú fuinnimh – cur i láthair dátheangach.

·       Sláinte agus Folláine / Health and Wellbeing: Short online zoom  presentation by Ríonach de hÓir, Pieta House. 

·       Fís na Féile 2022: ‘Guthanna mhuintir Lios Póil ó thar lear’ / Video messages from the Lios Póil diaspora across the globe. Submit HERE

·       Bronnadh Pearsa na Féile 2022.

 

10.00 i.n.

Ceol le Cairde Lios Póil

Tigh Tábhairne Uí Shúilleabháin, Garraí na dTor

 

 

Rás an Stricín ar ceal go dtí Dé Sathairn 6ú Lúnasa

Rás an Stricín postponed until Satursday August 6th

 

2.00i.n.

Tóirchiste i nGluaisteáin / Car Treasure Hunt

Ag tosnú ó Halla Lios Póil – €20 an gluaisteán.

Clárú roimh ré / Registration in advance HERE

 

4.00i.n.

Lios Póil v Béal Átha Longfoirt

Babhta 1, Chraobh Shóisir an Chontae (Páirc Seán Baróid).

 

7.00i.n.

Comórtas Bréagfheistis / Fancy Dress Competition

Leagfar béim ar na nithe seo a leanas: Feistis lámhdhéanta, teidil as Gaeilge, Samhlaíocht agus cruthaitheacht. Emphasis on hand made costumes, Irish captions, imagination and creativity.

 

Na Ranna / Categories

1.      Leanaí Aonair / Individual Children

2.      Grúpaí beaga / Small groups (2-4)

3.      Grúpaí móra / Large Groups (5+)

4.      Daoine Fásta / Adults

 

7.00i.n.

Comórtas Liathróid Raicéid / Féile Racquetball Competition

 

9.00i.n.

‘Oíche Cocktail’ agus Seisiún le ceoltóirí áitiúla i dTábhairne Uí Shúilleabháin

 

 

10.00 r.n.

Aifreann na Féile á chraoladh ar RTÉ RnaG

i Séipéal Naomh Eoin Baiste, Lios Póil (Craoladh moillithe go 11.00 r.n.)

 

 

 

1.00 i.n

 

 

1.15 i.n.

 

 

2.00 i.n.

 

2.00 i.n.

 

 

2.30 i.n.

 

3.00 i.n.

3.00 i.n.

 

3.15 i.n.

Páirc Sheán Baróid agus Halla John L:

 

Spraoi do Leanaí – Fun for Children!

The Tall Gent; Cluichí agus ballúin / Games & Balloons; Péinteáil aghaidheanna / Face Painting.

Feis agus Taispeántas Rince / Irish Dancing, Open Feis

Beidh rinceoirí áitiúla páirteach agus fáilte roimh chách.

Go leor duaiseanna le fáil. All dancers welcome – Lots of prizes!

Taispeántas Caorach / Sheep Show

All sheep must be tagged

Caitheamh meáchain / Shot Putt

Taispeántas ó Chiarán Ó Catháin (Curadh fé 16 na hÉireann) agus Shot Putt competition u12, u16, boys and girls (á stiúradh ag Clann Uí Chatháin).

Taispeántas scileanna caide na n-óg / Football Skills Demonstration

Taispeántas ó buaiteoirí Comórtas Scileanna Caide na mBunscol 2022.

Rós agus Laoch Lios Póil

Caid gan choimhlint do dhaoine fásta / Legends Football (non-contact)

Caid le spraoi (fir is mná) os cionn 50! Pas láimhe/coise ó dhuine go duine.

An té is fearr gléasta don ócáid / Most appropriately dressed

 

Agus míreanna eile….

Bric-a-Brac; Tobar an Áidh / Lucky Dip; Poc Fada; Cic pionós; Díolachán cístí

Tae, Caife agus soláistí agus rudaí eile nach iad. Seans le gach duine teacht le chéile !

 

5.30 i.n.

Ceol le TBC

Tigh Tábhairne Uí Shúilleabháin

 

5.00 i.n

Ceolchoirm na nÓg ag an gCaisleán / Concert at the Castle

Ceolchoirm le ceoltóirí agus amhránaithe óga an pharóiste.

 

9.30 i.n.

Ceol le ‘Culchie Goes Kool’

Tigh Tábhairne Uí Shúilleabháin

 

Taispeántas Caorach / Sheep Show (2 i.n.)

Ranna Sléibhe / Mountain Classes

Roinn 1

Reithe Bliana is fearr (Oscailte) / Best Scotch Yearling Ram (Open)

Roinn 2

Reithe Bliana is fearr (Teoranta) / Best Scotch Yearling Ram (Confined)

Roinn 3

An Dá Reithe Bliana is fearr / Best Pair of Scotch Yearling Rams

(excluding prizewinners from Roinn 1 & 2)

Roinn 4

Uan Reithe is fearr / Best Scotch Ram Lamb

Roinn 5

Reithe is fearr / Best Aged Ram

Roinn 6

An Dá Uan is fearr / Best Pair of Scotch Ewe lambs

Roinn 7

An Dá Chaora Bliana is Fearr / Best Pair of Scotch Yearling Ewes

Roinn 8

An Dá Chaora Diúil is Fearr / Best Pair of Scotch Suckling Ewes

 

Ranna ón dTalamh Íseal / Lowland Classes

Roinn 9

Uan Reithe is Fearr / Best Ram Lamb (any breed)

Roinn 10

Reithe is Fearr / Best Aged Ram (any breed)

Roinn 11

Reithe Bliana Texel nó Charollais is Fearr / Best Texel or Charollais Yearling Ram

Roinn 12

An Dá Chaora Bliana is Fearr / Best pair of Lowland Yearling Ewes

Roinn 13

An Dá Uan is Fearr / Best Pair of Lowland Ewe Lambs

Roinn 14

Uan is Fearr / Best Butcher Lamb (any breed)

 

11:00 r.n.

Siúlóid na Féile / Féile Lios Póil Walk  (ar mhaithe le Pieta House)

 

Am tosnú 11 r.n. : Siúlóid ag tosnú ar barr na Conarach síos le fánaidh ar chois an chnoic > Com an Bhúlaeraigh síos Bóthar na Móna go dtí Baile Ristín is sall go Garraí na dTor.

 

Clárú roimh ré / Registration in advance HERE

 

Heed Guides. Children must be accompanied by responsible adult.  Please wear suitable walking shoes & hi-vis vest. No dogs allowed

 

2.00 – 3.30 i.n

Picnic na mBéar / Teddy Bears Picnic

i Halla John L. Tabhair leat do Theidí agus do phicnic féin. Craic agus comhluadar do dhaoine óga.

 

5.00 – 7.00 i.n

Ceol le Emer & Tadhg Twomey agus Tommy Ó Súilleabháin

 

Tigh Tábhairne Uí Shúilleabháin, Garraí na dTor

 

9.30 i.n.

Ceol le SuperCéilí

 

Tigh Tábhairne Uí Shúilleabháin, Garraí na dTor

 

3.30 i.n.

Snámh / Swim

 (Time changed from 10.30 to 3.30 due to tide times)

Swim Class for adults i mBéal na gCloch, cois Caisleáin.

Clárú roimh ré / Registration in advance HERE

1.00 i.n.

Oilimpeacha Lios Póil / Lios Póil Olympics

Lúthchleasaíocht do dhaoine óga. Children’s sports – Lios Póil Olympics.

2.00-3.30 i.n.

Súgradh is Spraoi le ‘Teanga Tí’

Clanna CLG Lios Póil le Gaeilge ar Thráigh Bhéal na gCloch na Min Airde.

 

Comórtas: An caisleán gainimhe is fearr (Trí dhuais – dearbháin ón gCaifé

Liteartha). Fáilte roimh chlanna eile le Gaeilge a bheith i bpáirt. (Tuistí

freagrach as sábhailteacht a leanaí).

 

6.30 i.n.

Comórtas Cic Glic Lios Póil

 

‘From Bánóg to Ballyhad’ Bhánóg go Garraí na dTor.

Represent your townland! Kick a football, in the least number of kicks along the course. Teams of 3. Register in advance. Costas €5.

8.30 i.n.

Tth na gCeist Boird / Table Quiz

Fóirne de cheathrar / Teams of four; Costas: €5 an duine. Tábhairne Uí Shúilleabháin, Garraí na dTor.

 

10.00 i.n.

Ceol: Seisiún le ceoltóirí áitiúla i dTigh Tábhairne Uí Shúilleabháin.

 

10.00r.n. 

 

 

 

4.00 i.n.

Yoga i nGairdín an Chaisleáin. 

Teoranta do 12 duine. Oiriúnach do gach leibhéal. €10 Cláraigh ar líne. Tabhair leat do mhata féinig

Clárú roimh ré Anseo/ Registration in advance HERE

 

Rás Lachan / Duck Race

Rás Lachan in Abhainn an Lóndraigh ar mhaithe le Bord na n-Óg. Costas €5.

 

7.30 i.n.

Rás na Féile / Road Race (5km)

 

Ó Reilig Gharraí na dTor go Páirc Pheile Lios Póil via Baile na Saor.

Start at Garraí na dTor Graveyard to Lispole Football Field via Baile na Saor.

 

Iontráil  €10 do dhaoine fásta >  ar mhaithe le CLG Lios Póil.

U16s must be accompanied by an adult.

 

Clárú roimh ré Anseo/ Registration in advance HERE

For more information contact: rasnafeile@gmail.com

 

9.00 i.n.

CLG Lios Póil Lotto Draw

 

9.30 i.n.

‘Tallann le Taitneamh’ / ‘Lios Póil’s Got Talent’

i dTábhairne Uí Shúilleabháin

 

10.30-11.30 i.n.

Comhluadar Gaelainne cois Chaisleán na Min Airde

Tionólfaidh Comhluadar na Féile le Ciorcail Comhrá Abhainn a’ Scáil do scoraíocht cois Chaisleán na Min Airde (fáilte roimh iarsmaí an tseansaoil/relics of the past do chothú comhrá). Aoi: Bríd ‘File’ Ní Mhóráin.

 

6.00 i.n.

Siúlóid go Tobar Muire Chinn Aird / Walk to Tobar Muire, Kinard

Siúlóid ó Sheanreilig Chinn Aird go Tobar Muire. Trácht ar ghnéithe de stair na dúichí ársa so ag roinnt dá muintir; le machnamh/paidreacha cois Tobair mar chlabhsúr ar an bhFéile.

 

8.00 i.n.

Bingo sa Halla

 

Ar mhaithe le Palliative Care.

 

8.00 i.n.

Comórtas Darts: Corn Pháid Uí Shé

 

Tigh Tábhairne Uí Shúilleabháin, Garraí na dTor.

 

 

10.30 r.n.

 

Rás an Stricín     

Rás Spraíúil ‘Fun Run’ ó Lios Deargáin go barr An Stricín. Cead iontrála €5. Rí agus Banríon An Stricín.

Clárú roimh ré / Registration in advance HERE.

For more information contact: rasnafeile@gmail.com

 

Comments are closed.