An Stricín

 Bhí Fionn Mac Cumhaill agus an fathach ag barr an Stricín lá agus bhí siad ag iarraidh a dhéanamh amach cé acu ba láidre. ‘’ Táimse níos láidre’’ arsa an fathach agus rug sé ar charraig mór agus chaith sé ó dheas i dtreo na farraige í. Tháinig sí anuas i bpáirc i nGráig agus d’fhan sí ina seasamh sa talamh. Ansin rug Fionn Mac Cumhaill ar charraig níos mó agus chaith sé í sa treo céanna . Níor stad sí go dtí gur bhuail sí isteach i gcliathán na carraige a chaith an fathach agus d’fhan sí ann. Bhris píosa di. Tá an charraig i nGráig ó shin.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.