Tharbhealach Lios Póil

Tógadh an Tharbhealach mar chuid den líne bhóthar iarainn ón nDaingean go dtí Trá Lí. Thosnaigh obair ar an tharbhealach i 1888. Bhí sé críochnaithe laistigh de thrí bliana. B’é Robert Worthington an conraitheoir. Iarnród cúng (1m) a leagadh síos chun airgead a shábháil. Ní raibh Robert Worthington sásta le seo. Theastaigh iarnród níos leithne uaidh faoi mar a bhí ar fud na tire ach ní bhfuair sé aon éisteacht.Bhí timpiste ann i 1907 nuair a d’imigh an traein des na ráillí.Gortaíodh cúpla duine ach níor maraíodh éinne.

Bookmark the permalink.

2 Responses to Tharbhealach Lios Póil

  1. Hello! Táimse Ciara Ní Mhuircheartaigh. Tá bhur suíomh idirlín go hiontach ar fad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Paidi Mharthain Mac Gearailt says:

    Go hiontach,ar fheabhas ar fad,mo cheol sibh