Páirc na Fola

Tá Páirc na Fola i Log na gCapall. Tá trí chloch ogham ann agus mullán amháin. Séard atá scríofa ar chloch amháin ná ‘’GOSSUCTTIAS’’ agus tá an focal seo scríofa ar  chloch ogham eile ‘’GAMICUNAS’’. Tá na clocha ogham timpeall i sort ciorcal. Fadó bhí cath mór i bPáirc na Fola ach níl a fhios ag éinne cé a bhí ag troid ach doirteadh a lán fola de réir an bhéaloidis. Sin mar a fuair an pháirc an t-ainm ‘’Páirc na Fola’’. Tá uaigh le feiceáil fós i bPáirc na Fola. Tháinig daoine trasna ar phluais sa pháirc go raibh cnámha daonna ann agus de réir an bhéaloidis fuaireadh cnámha daonna sa pháirc nuair a bhí curadóireacht ar siúl ann. Is dócha gur gur uaigh an phluais a fuaireadh agus gur reilig de shórt í an pháirc.

Na chéad daoine sa Pharóiste

Is ar thalamh Arda Mór a bhí na chéad daoine a tháinig go Lios Póil ina gcónaí. Págánaigh ab ea na daoine sin. Níl a fhios againn go cruinn cathain a tháinig an Chríostaíocht go dtí an paróiste ach tá a fhios againn go raibh sé ann ag deireadh na 6ú aoise. Fuair Séamus ó Dubháin cloch Críostaíochta ar an 28 Méan Fómhair 1978.Tá an cloch seo le feiscint sa mhúseum i mBaile an Fheirtéaraigh.